Ön Bilgiler
Yararlı Bilgiler

Sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlar:

A. Yaş Şartı;

  1. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17,
  2. B ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 18,
  3. C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 22 yaşını bitirmiş olmaları. (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)


B. Öğrenim Şartları;

  1. F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu,
  2. A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmaları.

C. Sağlık Şartları;
Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre “Sürücü Olur” raporu almaları gerekir. Ortopedist bulunmadığı takdirde Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda Nörölog veya Psikologtan görüş alınarak Sağlık Kurulu kararını verir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’na sevk eder.
Ancak, verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tesbiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.
D. Eğitim ve sınav şartı;
Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları başarıyla geçerek sertifika almış olmaları gerekmektedir.
E. Hükümlü olmama şartları;
Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,
Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.

Sağlık raporu hakkında bilinmesi gerekenler:
Göz muayenesi açısından sürücü belgeleri aşağıda belirtildiği şekilde iki gruba ayrılır:
Birinci grup: A1, A2, B, F, H
İkinci grup: C, D, E, G
 
Görme Derecesi
a. Birinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10 dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme toplamı 12/20 olmalıdır.
b. İkinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 6/10 ‘ dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme toplamı 16/20 olmalıdır.

Görme Düzeltmesi
a. Gözlükle düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken sürücü gözlüğünü takmak zorundadır.
b. Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken kontakt lensin takılması zorunludur.
 
Görme Alanı
a. Santral skotom olmamalıdır.
b. Her iki gözün periferik görme alanları toplamı 140 derece olmalıdır.
 
Derinlik Duyusu
Normal olmalıdır.
 
Renk Duyusu
Renk duyusu ölçme muayeneleri renkli yün yumaklar veya renkli fener testleri ile yapılır. Bu testlerde renkleri ayırt edemeyenler mutlak renk körü kabul edilir. Renk körlüğü olan kişilere sürücü belgesi verilmez.
 
Görme derecesi ne olursa olsun bir gözü olmayanlara sürücü belgesi verilmez.
 
Görme derecesi ne olursa oIsun gece körlüğü olanlara sürücü belgesi verilmez.
 
Ptozis- Hemiptozis
a. Görme derecesi ne olursa olsun bir veya iki gözünde tam ptozisi olanlara sürücü belgesi verilmez.
b. Ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemiptozisi olanlarda; üst kapak kenarı primer pozisyonda iken pupillanın üst kenarına kadar iniyor, fakat pupilla alanını engellemiyorsa ve görme dereceleri ikinci maddeye uygun ise sürücü belgesi verilir.
 
Diplopi ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez.
 
Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri göz muayenesinin 2’nci maddesindeki şartlara uygun olanlara sürücü belgesi verilebilir.
 
Afaki
a. Tek veya iki taraflı afak olanlara ikinci grup sürücü belgesi verilmez.
b. Tek veya iki taraflı afak olanlar ameliyattan 6 ay sonra göz muayenesinin 2/a bölümündeki görme şartlarına sahip iseler birinci grup sürücü belgesi verilir.
c. Psödoafaklar, görme dereceleri göz muayenesinin 2 nci bölümündeki şartlara uygun ise ehliyet alabilirler.
 
Progresif Hastalıklar
Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler gibi) hastalıklarda görme durumu göz muayenesinin 2’nci bölümündeki şartlara uysa dahi bu sürücülerin muayeneleri yılda 1 kez tekrarlanmalıdır.

+90 (364) 611 88 60 Yazı Mahallesi Orgeneral Ahmet Çörekci Caddesi No: 60
Kat: 2/3 19500 Osmancık / ÇORUM - TURKEY bilgi@otosur.com.tr