Ön Bilgiler
Tanımlar
Trafik yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hal ve hareketleridir.
Araçlarda Bulundurulması Zorunlu Olan Araç ve Gereçler
Reflektör: Bütün motorlu taşıtlarda en az iki adet bulunmalı, bir kenarı 45 cm uzunluğunda eşkenar üçgen şeklinde ve içi boş olmalı, her kenarında 5 cm genişliğinde yansıtıcı yüzey bulunmalı, yere konulduğunda devrilmeyecek şekilde ayak yapısı olmal
Trafik Kazaları
Karayollarında meydana gelecek trafik kazalarına hemen el konmasını, ölü ve yaralıların taşınmasını veya yaralıların tedavisini veya sanıkların yakalanmasını sağlamak için...
Araçların Muayenesi ve Muayeneye Yetkili Kuruluşlar
Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı, ekonomik yapıları da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir.
Trafik Kuralları
Kara yollarında trafik sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler: 1. Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek...
Hız Kuralları
Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km, otoyollarda ise 40 km'dir. Araçlara römork veya yarı römork takıldığında azami hız sınırından saatte 10 km düşülmesi...
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar
Gidişe ayrılmış birden fazla şeridi bulunan yollarda, en sağdaki veya soldaki şerit işaretlenmek suretiyle sadece dönüşlere ayrılabilir, ayrılmış bu şeritlere bitişik diğer şeritlerden de işaretlenmek suretiyle sağa veya sola dönüşlerde izin veril...
+90 (364) 611 88 60 Yazı Mahallesi Orgeneral Ahmet Çörekci Caddesi No: 60
Kat: 2/3 19500 Osmancık / ÇORUM - TURKEY bilgi@otosur.com.tr